Zamek Belver

Jadąc na północny zachód od Portalegre drogami NI 8/N118 dociera się do doliny Tagu ido granicy Alentejo. Najciekawszymi miejscami przy tej trasie są zamki Abrantes i Almourol w Ribatejo oraz Beiver, które razem z miastem leży na północnym brzegu Tagu, ale praktycznie stanowi część Alentejo. Osobom, korzystającym ze środków transportu publicznego najłatwiej będzie dojechać pociągiem lub autobusem do Abrantes, i stąd do Belver.

Zamek BELVER jest jednym z najsłynniejszych zamków w Portugalii, a jego malownicze położenie, nazwa i niewielkie rozmiary zapewniły mu miejsce w wielu portugalskich legendach. Nazwa zamku pochodzi od wyrażenia belo ver (piękny widok), które wyrywało się z ust średniowiecznych książąt, kiedy to spoglądali z jego murów na leżącą w dole dolinę rzeki.

Zamek pochodzi z XII w., kiedy granica Portugalii znajdowała się na Tagu, a Maurowie zajęli tereny na południe od tego miejsca, z wyjątkiem Évory, którą Alfonso Hen- riques przyłączył do swojego królestwa. Fundatorem zamku był Sancho I, powierzył on jego budowę rycerzom-mnichom zakonu św. Jana, joannitom, którzy w nim zamieszkali. Mury tworzą kształ nieregularnego pięciokątu i obejmują szczyt wzgórza. Dróżka, prowadząca do zamku jest tak wąska, że można po niej przejść wyłącznie gęsiego, co nie pozwalało atakującym na ustawienie się w szyku. Jeżeli zamek jest zamknięty, należy poszukać strażnika, który mieszka pod nr 1 przy głównym placu w wiosce Belver. Za niewielką opłalą otworzy on kaplicę, w której można podziwiać przepiękny, XV-wiecz- ny relikwiarz. Wszystkie święte szczątki zostały skradzione podczas ataku Francuzów w XIX w., ale na szczęście dla mieszkańców wioski ksiądz ukrył „zapasowe” relikwie w szkatułce. Relikwiarz obnoszony jest w czasie procesji podczas Fesla de Santa Rcli- quaria, które odbywa się w ciągu ostatnich pięciu dni sierpnia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>