Serra da Estrela

Na południowy zachód od Guardy wyrastają wierzchołki Serra da Estrela. najwyższego z łańcuchów górskich Portugalii i ostatniego z czterech najznaczniejszych na Półwyspie Iberyjskim. Obszar ten stanowi poprzecinany dolinami wysoko wypiętrzony płaskowyż: tutaj biorą początek dwie najważniejsze rzeki Portugalii: najdłuższa (wśród rzek ze źródłami w kraju) Mondego, tocząca swe wody na północ do Celorico da Beira i dalej na południowy zachód w stronę Coimbry ido morza wFigueira da Foz oraz Zézere, płynąca z rejonu w pobliżu Guardy na południowy zachód w stronę ujścia do Tagu w Konstancji. Wraz z upływem czasu krajobraz gór uległ pewnym zmianom: wieśniacy mieszkający niegdyś w kamiennych domostwach pokrytych słomą, rozsianych na wierzchołkach i w dolinach gór zamieszkują obecnie wygodniejsze domy pobudowane w dolinach. Pierwotnie gęsta pokrywa leśna została z czasem przerzedzona wskulek wyrębu sosen na drewno, a także w wyniku zapotrzebowania na tereny pod wypas owiec. W niższych partiach, gdzie ziemia jest żyźniejsza, uprawia się żyto.

Najczęściej odwiedzanym przez turystów zakątkiem jest część znana jako Parque Natural da Śerra da Estrela, utworzony w 1976 r. park ochrony tutejszych walorów  krajobrazowych oraz wiejskiego charakteru regionu. Zgodnie z zarządzeniem z roku 1990 całość obszaru powyżej 1200 m n.p.m. stanowi obecnie teren chroniony, co w praktyce oznacza, iż nie wolno rozbijać namiotów, rozpalać ognisk oraz zrywać kwiatów – jedynie przy oznakowanych szlakach pieszych (w parku są trzy główne i kilka mniejszych) zatwierdzono kempingi ¡możliwości noclegowe w wioskach. Najlepszy na piesze wędrówki jest okres od maja do października: dla zainteresowanych przewodnik podaje opis niektórych szlaków.

Trasa dojazdowa do Parku będzie zależeć od tego, tle czasu planuje się spędzić w wyższych partiach gór, oraz od posiadania własnego środka transportu. Na nieczęsto spotykanych środkach komunikacji publicznej zbytnio polegać nie sposób, choć nieco lepiej w tej materii jest zimą, gdy ożywa jedyny w kraju ośrodek sportów zimowych Pe- nhas de Saúde. Linie autobusowe obsługują główne miasta wokół najwyższych partii gór – są to Seta, Gouveia, Ceiorico, Guarda i Covilhá – jednak od czasu sprywatyzowania tych usług wycofano kursy do wielu interesujących górskich wiosek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>