Miranda do Douro i okolice

Trasaz Braganęy do MIRANDY DO DOURO wiedzie przez Planalto Mirandes. Droga jest szczególnie atrakcyjna na przełomie lutego i marca, kiedy krajobraz zmienia się gwałtownie za sprawą kwitnących migdałowców. Miranda do Douro leży nad głęboką doliną. Po drugiej stronie rozciągają się tereny należące do Hiszpanii. Nic więc dziwnego, że miasto odgrywało niezwykle istotną rolę podczas kolejnych wojen. Mężnie walczyło podczas wojny o niepodległość, a także w wojnie o sukcesję hiszpańska i wojn ie siedmioletniej. Czasy wojennej chwały skończyły się w 1762 r., kiedy to nastąpi! atak Hiszpanów. Potężny wybuch zniszczył wtedy zamek i miasto, pociągając za sobą śmierć 400 mieszkańców,

Starówka Mirandy wygląda jak wieś. W 1762 r. zagadkowy wybuch zrównał z ziemią 200 domów. Przez prawie dwa stulecia Miranda pozostawała zapomnianą prowincjonalną mieściną. Budowa ogromnej tamy w 1955 r. tchnęlaw miasto nowe życie. Obecnie cieszy się ono prawami miejskimi, podkreślonymi przez obecność XVI-wiecznej solidnej katedry górującej nad brukowanymi uliczkami i niskimi, białymi domkami. Katedrę i prawa miejskie Miranda zawdzięcza decyzji władz Kościoła portugalskiego, który postanowił uczynić ją siedzibą diecezji, aby zrównoważyć feudalną potęgę rodu z Braganęy w prowincji Trás-os-Montes. Pod koniec XVIII w. biskupstwo przeniesiono jednak do większego z dwóch konkurujących ze sobą miast, a w Mirandzie pozostała jedynie katedra, kłujący w oczy świadek dawnej chwały.

Miranda jest ładnym miesteczkiem, mimo rozrastających się nowoczesnych przedmieść i licznych, raczej zniechęcających do wizyty przygranicznych sklepów dla turystów. W zrekonstruowanym pałacu biskupim mieści się kawiarnia. Współtworzy atmosferę Mirandy, podobnie jak średniowieczne kamienice przy Rua da Costanilha i niewielki średniowieczny most nad maleńką Rio Fresno. Za mostem znajduje się Fonte de Canos, fonłanna z XVIII w.

Najciekawszym obiektem w mieście jest Museu de Terra de Miranda (wt.-nd. 10.0012.15 i 14.00-16.45: 150 esc.) niedaleko Rua da Costanilha. Dosłownie roi się w nim od osobliwości, począwszy od pistoletów po zabawkowe balony wykonane z owczych żołądków, Obejrzeć można dwa pokoje urządzone w tradycyjnym stylu Mirandas. Ten obraz tutejszego życia jest o tyle nieprawdziwy, że okoliczni chłopi na ogół mieszkali, spali i umierali w jednej izbie.

Poza okresami festy (Santa Bárbara w trzecią niedzielę sierpnia, Romaria Nossa Senhora do Nazo, 7-8 IX) i feirą, która odbywa się w pierwszy powszedni dzień każdego miesiąca, rozrywek w Mirandzie brak.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>