Guarda

GUARDA, leżąca na wysokości ponad 1000 m n.p.m., jest (jak utrzymują jej mieszkańcy) najwyżej położonym miastem Europy – twierdzenie należy przyjąć z przymrużeniem oka (jeśli nie obu). Trzeba jednak przyznać, że tak znaczna wysokość sparwia, iż przez cały rok trzeba się tu chronić przed chłodem i wiatrem. Nie paść jedynie z ust lokalnego patrioty, aczkolwiek trzeba przyznać, że centrum Guar- dy z arkadami przy wielu ulicach oraz miłymi placykami może na swój sposób wydać się atrakcyjne.

W centrum stoi surowa szara katedra, jedna z tych budowli, które wznoszono na tyle długo (1390-1540), by nasycić je elementami kilku stylów kolejno dominujących w architekturze. Zębato zwieńczona główna fasada, z dwoma ciężkimi ośmiokątnymi wieżami, przypomina bramę groźnie wyglądającej twierdzy. Po bokach całość prezentuje się znacznie lżej dzięki przyporom łękowym, fantastycznym pinaklom i grymaśnym gargulcom (zwłaszcza te z twarzami zwróconymi w stronę Hiszpanii wyglądają szczególnie złośliwie). Wnętrze sprawia wrażenie zadziwiająco długiego i przestronnego, ze sklepieniem i kolumnami noszącymi ślady stylu manuelińskiego, popularnego w późniejszej fazie budowy katedry. Ogromnych rozmiarów ołtarz rzeźbiony w kamieniu jest dziełem Joào de Ruào, czołowej postaci XVI-wiecznego rzeźbiarstwa portugalskiego w okresie jego ożywienia w Coimbrze.

Choć ze względu na wielkość i znaczenie miasta wydaje się to dziwne, poza katedrą w Guardzie nie ma wiele do obejrzenia. Wystawy miejscowych znalezisk archeologicznych, lokalnej sztuki i rzeźby w Muzeum Regionalnym (Museu Regional) przy Rua Alves Roęadas (wt.-rd. 10.00-12.30 i 14.00-17.30) są, prawdę mówiąc, niezbyt interesujące: ze zbudowanego na pobliskim wzgórzu zamku przetrwała jedynie czle- rokątna wieża (Torre de Menagem), a o świetności dawnych murów przypominają już tylko trzy zachowane bramy – z których największe wrażenie robi Wieża kowali (Torre dos Ferreiros). Godne zainteresowania są brukowane ulice Starego Miasta, warto również zwrócić uwagę na fakt, iż sprawiający nieco nieuporządkowane wrażenie teren pomiędzy Porta da Estrela i Porta d’El Rei przez ostatnich 400 lat uległ tylko niewielkim zmianom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>