Domus Municipalis

W centrum zamku (Cidadela) wznosi się Xlll-wieczny ratusz, Domus Municipalis. Jest to cenna budowla, gdyż do naszych czasów zachowało się niewiele świeckich budowli romańskich, a ta jest na dodatek jedyną zbudowaną na planie pięcioboku. Obrady wiadz miasta dotyczące np. sporów o ziemię odbywały się na ozdobionym krużgankami pierwszym piętrze. Na dole znajdował się zbiornik na wodę. Z boku wznosi się kościół de Santa Maria. Ozdobą jego wnętrza jest XVHl-wieczne beczkowe polichromowane sklepienie, jakie można spotkać w kilku jeszcze innych kościołach Braganęy. Klucze do ratusza przechowuje Dona Emilia mieszkająca niedaleko, pod nrem 40. Ona też udziela informacji o tym, gdzie są klucze do kościoła, jeślj akurat drzwi świątyni są zamknięte.

Naprzeciwko tych budynków wznosi się baszta miejska, Torre da Menagem (codz. oprócz czw. 9.00-12.00 i 14.00-17.00: 100 esc., nd. rano bezpł.j, niegdyś siedziba władców. Rodzina królewska opuściła ją, przenosząc się do ogromnej posiadłości w Alente- jo. Basztę odnowiono w 1928 r. jako jeden z pierwszych obiektów wyznaczonych do renowacji przez towarzystwo ochrony zabytków. Obecnie mieści się w niej kolekcja naj- różniejszych militariów. Ze szczytu budowli roztaczają się wspaniałe widoki. Z boku wznosi się oryginalny pręgierz (pelourinho) wyrastający z grzbietu prehistorycznej granitowej świni znanej pod nazwą Maciora z Muręa. W muzeum miejskim znajdują się trzy podobne rzeźby, czyli grubo ciosane porcas. Najsłynniejsza tego rodzaju figura stoi w miejscowości Muręa w połowie drogi między Vila Real a Mirandelą. Najprawdopodobniej pełniły one funkcję bóstw płodności wyznawców prehistorycznego kultu.

Wystarczy wychylić głowę poza zamkowe fortyfikacje, aby zobaczyć ziemie należące do Parque Natural de Montesinho ciągnące się aż do granicy hiszpańskiej. Panorama ta podkreśla odosobnienie miasta, z którego na przestrzeni wieków najbardziej skorzystali Żydzi. Osiedli tutaj po ucieczce z Hiszpanii w obawie przed terrorem Inkwizycji. Wprawdzie w okresie tym Hiszpanie władali również tymi terenami, ale Inkwizycja w wydaniu portugalskim była instytucją dość nieskuteczną. Zarządzenia wydawano w miastach, a zanim wiadomości o nich dotarły daleko na północ, inkwizycyjny zapał znacznie słabł. Społeczność żydowska zostawiła ślady w postaci nazwisk tutejszych rodzin oraz regionalnych specjałów (kiełbasa alheira produkowana z kurczaka, a nie mięsa wieprzowego). Synagoga jednak została już zamknięta.

Przepiękny widok na zamek roztacza się z podnóża schodów kościoła Sao Bartolomeu. Aby tam trafić, należy iść z centrum miasta za znakami pausada. Spacer taki zajmuje ok. pół godziny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>