Castro Laboreiro

Kierując się drogą prowadzącą na lewo od skrzyżowaniu w Lamas, po pokonaniu 9 km dochodzi się do starej wioski CASTRO LABOREIRO. Miejscowość nazwana została imieniem hodowanej tu rzadkiej rasy psów górskich. W lecie w wiosce spotkać można tylko nielicznych mieszkańców. Pasterze i ich rodziny opuszczają bowiem „zimowe domy” (inverneiras) i pędzą bydło na oddalone od wioski pastwiska. Letnie miesiące spędzają w budowanych przez siebie domach, tzwbrandas. Osoby mówiące po portugalska i zainteresowane lokalnymi obyczajami, mogą udać się do miejscowego księdza, który chętnie opowie o historii i kulturze,regionu. Posiłki podaje się wEstaiagem de Labore- tro (051/45126), na razie nie ma jednak możliwości wynajęcia tu pokojów.

Do ruin zamku idzie się stroma ścieżką (ok. 20 min). Na rondzie, po przeciwnej stronie wioski trzeba skręcić w lewo, a potem także w lewo, na dróżkę prowadzącą pod górę. Dalej droga schodzi w dół na prawo obok ogromnej skały zwanej Tartaruga (żółw) i wiedzie pośród wrzosowisk i sterczących skat.  informacje o połączeniach

RÁS-OS-MONTES (dosi. za górami) to portugalska ziemia zapomniana. Przez wieki ta odludna rolnicza prowincja była azylem, do którego zmierzali liczni uchodźcy szukający schronienia i możiiwości swobodnego wyrażania przekonań religijnych. Szczególne obyczaje i dialekty Trás-os-Montes są owocem różnorodności etnicznej. Tradycje tej ziemi tworzyły liczne ludy -od prehistorycznych szczepów rzeźbiących porcas (kamienne świnie), po Żydów uchodzących przed represjami Inkwizycji. Surowy klimat (miejscowe przysłowie mówi o dziewięciu miesiącach zimy i trzech miesiącach piekła) i nieurodzajna gleba były przyczyną długoletniego zastoju gospodarczego. W dzisiejszych czasach zmieniło się niewiele. Powstają wprawdzie nowe autostrady, a w większych miastach zakłady przemysłowe, ale choć powierzchnia prowincji jest niemal dwukrotnie większa niż powierzchnia Minho, Trás-os- Montes liczy dwa razy mniej mieszkańców. Niewykluczone, że coś jednak zmieni się na lepsze,bowiem Bank Światowy opracowałsiedmioletni plan inwestycyjny mający na celu doinwestowanie tutejszego rolnictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>