Carrezeda de Ansiáes

CARREZEDA DE ANSIÁES leży w odległości 16 km na południowy zachód od Vila Flor. Jest to nowoczesne miaslo, w którym właściwie nie ma co oglądać. Trzy i pól kilometra na południe od miasta znajdują się ruiny średniowiecznego warownego grodu znanego pod nazwą Ansiáes. W obrębie murów można obejrzeć właściwie jedynie stosy skał i głazów oraz dwie kaplice. Lepiej zachowała się Xll-wieczna kaplica Sao Salvador z romańskim portalem ozdobionym osobliwymi płaskorzeźbami przedstawiającymi liście, zwierzęta i postaci ludzkie.

Legenda głosi, że ruiny połączone są tunelem z odległym o 12 km zamkiem wznoszącym się za Douro, Głównym argumentem na rzecz tej tezy jest wielka dziura, w której roi się od much. Jest ukryła pod solidną płytą. Faktem jest, iż miasto było siedzibą pięciu królów, m.in. króla Leon i Kastylii jeszcze przed uzyskaniem niepodległości przez Portugalię. Ich imiona umieszczono przy bramie, na tablicy odsłoniętej w 1987 r. przez Mario Soaresa,

Dawne Ansiaes było zamieszkane do połowy XVIII w. W 1734 r. magnatowi Francisco de Araujo e Costa udało się przenieść siedzibę rady miejskiej do nowego miasta położonego nieco niżej, znanego od tamtej pory pod nazwą Carrezeda de Ansiaes. Na protesty odpowiedział rozkazem zniszczenia zamkowego pręgierza. Symbol został usunięty, na dodatek ograniczono dostawy wody, a mieszkańcy wzgórza stracili nadzieję na skuteczny opór. Średniowieczny gród począi się chylić ku upadkowi i wkrótce całkowicie opustoszał.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>