Belmonte

Położona 20 km na południe od Guardy niewielka osamotniona wioska BELMONTO, miejsce urodzenia odkrywcy Brazylii, Pedro Álvaresa Cabrala, przyciąga uwagę zwłaszcza swym solidnie odnowionym XIIl-wiecznym zamkiem. Pedro urodził się właśnie w zamku, stanowiącym ówcześnie siedzibę rodową Cabralów: jego grób znajduje się w pobliżu murów XIII-wiecznego kościoła, lgreja de Sao Tiagn. Wewnątrz młodszej fary w dolnej części Rua 25 de Abril zobaczyć można statuetkę Matki Bożej Dobrej Nadziei, towarzyszącą ponoćCabraiowi podczas pierwszej podróży do Brazylii. Zamek dysponuje obecnie barem, a w pobliżu znajduje się nowoczesny amfiteatr, w którym odbywają się letnie koncerty: w planach jest muzeum archeologiczne mające wystawiać znaleziska z niedawnych prac wykopaliskowych.

Mało kto wie, że w Belmonte istnieje jedna z najliczniejszych w Portugalii gmin żydowskich (ok. 120 rodzin). Z zapisów historycznych wynika, że X! Ii-wieczna synagoga legła w gruzach w czasach Inkwizycji, kiedy to wielu Żydów uciekło z kraju lub zostało zmuszonych do nawrócenia się na chrześcijaństwo. Wielu Żydów dalej (choć po kryjomu) praktykowało swą wiarę, gromadząc się w domu przeznaczonym na zastępczą synagogę, przy Rua Chafariz do Areał (aż do lat 70. naszego stulecia). Nieprzyjazna atmosfera nie pozwalała na korzystanie z pełni swobód religijnych aż do rewolucji w 1974 r.: planuje się budowę nowej synagogi w obecnym miejscu zgromadzeń. Miły przystanek na drodze na południe, Belmonte umożliwia zmotoryzowanym wjazd do Parku Narodowego Gór Estrela oraz dostęp do odludnego regionu Beira Baixa (opisanego w dalszej części rozdziału). Dwa autobusy na dzień łączą Belmonte z głównymi miastami Beira Baixa, Fundáo i Castelo Branco, podczas gdy do Sabugal i wloski-forlecy Sor- telha kursuje jeden (pn.-pt.). Większość autobusów przelotowych do Lizbony, Coimbry i Porto przystaje koto skrzyżowania w Gingal, 2 km poniżej wioski, u podnóża wzniesienia. Kawiarnia przy pomniku Cabrala oraz biuro informacji turystycznej dysponują godzinami odjazdów i informaq’ami o połączeniach.

Biuro informacji turystycznej znajduje się przy Rua 1 de Maio, przy zrekonstruowanym pręgierzu (codz. 10.00-12.30 i 14.00-17.00: 075/911488). Osobom szukającym noclegu można polecić skromnie wyposażony Pensdo Ahitude na Rua Pedro Alvares słynny wyrób regionu qucijo da serra. Po rewolucji przemysłowej zaczęto wykorzystywać energię strumieni górskich: także i dziś wiele fabryk na równinie, nad którą góruje Covilha, bazuje na hydroelektryczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>