Monthly Archives Grudzień 2015

INFORMACJE O POŁĄCZENIACH

N a ogromnych, słabo zaludnionych równinach Alentejo (dosł, „kraina za Ta giem”, Zataże) dominują wielkie plantacje dębu korkowego, jedynej rośli ny, która jest dostosowana do niewielkich opadów deszczu, palącego słońca i mało żyznej gleby. Alentejo to jedna z najuboższych części kraju, a także Europy. Większość ludności jak przed wiekami utrzymuje się z pracy w wielkich majątkach ziemskich, zwanych latifundios. Co prawda krajobraz Alentejo jest dosyć monotonny, ale w całym regionie można spotkać przeróżne atrakcje: głęboko zakorzenione, wiejskie zwyczaje, kultywowane podczas licznych, lokalnych świąt lub bogactwo ptasich gatunków. W Alentejo żyją setki rodzajów ptaków, od czarnych bocianów do dropi, które doskonale przystosowały się do specyficznego, różnorodnego typu upraw i skromnych zasobów przyrody.

więcej

Tavira

Tavira powstała ok. 400 r. p.n.e. Okres jej najwspanialszego rozkwitu przypadł na XVI- XVIII wiek, kiedy wzniesiono większość pełnych wdzięku zabudowań dworskich i kościelnych. Na ulicach Starego Miasta liczne domy zachowały piękne bramy wejściowe i herby.

więcej