Daily Archives 8 grudnia 2015

Wioska

Robiący duże wrażenie zamek zdaje się panować nad sąsiadującymi z nim budynkami. Datuje się na rok 1169, kiedy to Linhares, mające wtedy bardziej miejski charakter, zostało włączone do Portugalii. Zdając sobie sprawę z możliwości obronnych miasta, Alfonso Henriques wyposaży! i wyszkolił tu zbrojnych rycerzy potrafiących dokonać takich wyczynów jak odbicie Celorico da Beira Hiszpanom w 1198 r. Ściany noszą jeszcze ślady po cysternach zaopatrujących mieszkańców w wodę podczas oblężeń, jeszcze dziś można zobaczyć, którędy dawniej biegi strumień skierowany obecnie do małego kanału u podnóża skał, na których zbudowano zamek.

więcej

Zamek Belver

Jadąc na północny zachód od Portalegre drogami NI 8/N118 dociera się do doliny Tagu ido granicy Alentejo. Najciekawszymi miejscami przy tej trasie są zamki Abrantes i Almourol w Ribatejo oraz Beiver, które razem z miastem leży na północnym brzegu Tagu, ale praktycznie stanowi część Alentejo. Osobom, korzystającym ze środków transportu publicznego najłatwiej będzie dojechać pociągiem lub autobusem do Abrantes, i stąd do Belver.

więcej