Daily Archives 17 listopada 2015

Belmonte

Położona 20 km na południe od Guardy niewielka osamotniona wioska BELMONTO, miejsce urodzenia odkrywcy Brazylii, Pedro Álvaresa Cabrala, przyciąga uwagę zwłaszcza swym solidnie odnowionym XIIl-wiecznym zamkiem. Pedro urodził się właśnie w zamku, stanowiącym ówcześnie siedzibę rodową Cabralów: jego grób znajduje się w pobliżu murów XIII-wiecznego kościoła, lgreja de Sao Tiagn. Wewnątrz młodszej fary w dolnej części Rua 25 de Abril zobaczyć można statuetkę Matki Bożej Dobrej Nadziei, towarzyszącą ponoćCabraiowi podczas pierwszej podróży do Brazylii. Zamek dysponuje obecnie barem, a w pobliżu znajduje się nowoczesny amfiteatr, w którym odbywają się letnie koncerty: w planach jest muzeum archeologiczne mające wystawiać znaleziska z niedawnych prac wykopaliskowych.

więcej