Daily Archives 11 października 2015

Domus Municipalis

W centrum zamku (Cidadela) wznosi się Xlll-wieczny ratusz, Domus Municipalis. Jest to cenna budowla, gdyż do naszych czasów zachowało się niewiele świeckich budowli romańskich, a ta jest na dodatek jedyną zbudowaną na planie pięcioboku. Obrady wiadz miasta dotyczące np. sporów o ziemię odbywały się na ozdobionym krużgankami pierwszym piętrze. Na dole znajdował się zbiornik na wodę. Z boku wznosi się kościół de Santa Maria. Ozdobą jego wnętrza jest XVHl-wieczne beczkowe polichromowane sklepienie, jakie można spotkać w kilku jeszcze innych kościołach Braganęy. Klucze do ratusza przechowuje Dona Emilia mieszkająca niedaleko, pod nrem 40. Ona też udziela informacji o tym, gdzie są klucze do kościoła, jeślj akurat drzwi świątyni są zamknięte.

więcej