Daily Archives 17 sierpnia 2015

SERNANCELHE

Miejscem o równie wielkim znaczeniu historycznym jest stojąca przy jednej z zaniedbanych drógwiodących do miasta niew ielkich rozmiarów kaplica św. Bartłomieja (Sào Barlolomeu), miejsce ślubnej ceremonii króla Dinisa z dwunastoletnią Izabelą Aragońską w 1282 r., która później otrzymała od króla w podarunku całe miasto. Znajdujące się na zewnątrz naprzeciw budynku sądu grobowce Celtów są świadectwem najdawniejszej historii. Tu i ówdzie przesunięte wieko trumny pozwala zajrzeć do środka: resztę pagórka stanowią wyżłobione w kamieniu różnych rozmiarów wnęki pogrzebowe – jedna z nich bez wątpienia była przeznaczona dla dziecka.

więcej