Daily Archives 10 sierpnia 2015

Beja – dalszy opis

Wśród innych kościołów w Beji wyróżnia się kościół Misericordia na Praęa da República, pochodzący z połowy XVI w. Wielka, wysunięta kruchta kościoła początkowo służyła jako targowisko mięsne, a kamieniarka została celowo wycyzelowana tak, aby miała pospolity, „wiejski” wygląd. Pochodzące z wcześniejszego okresu elementy gotyckie, mające pełnić funkcje obronne można oglądać w kościele Santa Maria w centrum starej dzielnicy oraz w pochodzącej z XV w. pustelni św. Andrzeja (Ermida de Santo Andre), ozdobionej gigantycznymi, okrągłymi szkarpami, która leży przy drodze do Lizbony.

więcej