Daily Archives 1 sierpnia 2015

Beja

Beja, zajmująca strategiczną pozycję w centrum równin Alentejo przez długi czas była ważnym ¡bogatym miastem. Ośrodek założony w48 r.n.e. przez Juliusza Cezara otrzymał nazwę Pax Julia dla uczczenia umowy pokojowej, podpisanej w tym miejscu pomiędzy Rzymem i Lużytanią. Później miasto przemianowano na Pax Augusta, następnie opuszczano przymiotnik Augusta i stopniowo Pax przechodziło w ftrca, Baca, Baju, a w końcu w Beja. W Portugalii Beja zasłynęła przede wszystkim z romansu zakonnicy, która w XVłł w. żyła w klasztorze de Nossa Senhora da Conceięśo, niedaleko Largo dos Duques de Beja. Siostra Mariana Alcoforado ponoć zakochała się w markizie de Chamilly, oficerze francuskiej kawalerii. Przypisuje się jej (przynajmniej w Portugalii) napisanie Listów portugalskich, 5 listów, wydanych po raz pierwszy w Paryżu w 1669 r. Nigdy nie trafiono na ślad oryginałów, a naukowcy spierają się na temat autentyczności francuskiego „przekładu”. Tym niemniej wkrótce potem listy, które wydano po portugalsku i angielsku stały się znane na całym świecie jako klasyczny przykład literatury romantycznej.

więcej