Daily Archives 10 lipca 2015

Monsanto

Oddalone o 48 km od Castelo Branco (dwa autobusy dziennie) MONSANTO pretenduje do miana najstarszej osady w Portugalii. Zważywszy, jak niewiele zmieniło się na terenie dawnej wioski od czasów epoki żelaza – u stóp wzgórza rozsiadły się dziś bowiem nowe zabudowania – nietrudno w twierdzenie to uwierzyć. Domy wioski przykrywają potężnych rozmiarów wychodnię granitu, z którego zresztą są zbudowane: widziane z odległości kilkuset metrów zupełnie zlewają się z szarym, usianym głazami iłem (wyjąwszy ślady bielenia wykonanego w bardziej pokojowych czasach). Całość wygląda niezwykle pięknie w swej prostocie – uderzają wszechobecne kwiaty, wykute w skale ulice o szerokości sprawiającej kłopoty nawet mułowi.

więcej