Monthly Archives Maj 2015

Belmonte – dalszy opis

Największą chlubą maista jest Pero de Covilha, który dla króla Jana II wyruszy! w 1487 r. ku terenom dzisiejszej Etiopii w poszukiwaniu legendarnego chrześcijańskiego kapłana i króla, znanego jako Ojciec Jan. Dotarłszy jednak do Kairu, miast udać się na południe, wola! najpierw pożeglować do Indii: potem przybył ponownie do Kairu i kontynuował przerwaną podróż. Ojca Jana nie znalazł ani też nie wrócił do Portugalii, jednak Vasco da Gama sporo skorzystał z jego opisu Indii podczas swej sławetnej pierwszej podróży wokół Przylądka Dobrej Nadziei w 1498 r. Przed ratuszem stoi ogromna granitowa płyta przybliżająca podróże Pero de Covilha, towarzyszy jej pomnik bohatera, który przedstawia go jednak jako nieco schorowanego. informacje praktyczne

więcej

Dotarcie do Trás-os-Montes

Prowincja dzieli się wyraźnie na dwie części. Na południu rozciąga się żyzny obszar znany pod oficjalną nazwą Górnego Douro, a potocznie nazywany Terra Quente (gorącą ziemią). Obejmuje on tarasowe pola poprzecinane korytami rzek Douro, Corgo i Tua. Uprawia się tam brzoskwinie, pomarańcze, melony i winorośl. Obszary położone na północ są odmienne: słyną z ostrych zim, którym zawdzięczają nazwę Terra Fría (zimna ziemia). Za Mogadouro rozciągają się dzikie i jałowe tereny, atypowymi elementami krajobrazu są zaprzęgi konne i gołębniki,pombais. Do przygranicznego miasta Miranda do Douro na przełomie lutego i marca ściągają llumy turystów zachwycających się wszechobecnymi migdałowcami obsypanymi kwieciem.

więcej