Daily Archives 20 maja 2015

Serra da Estrela

Na południowy zachód od Guardy wyrastają wierzchołki Serra da Estrela. najwyższego z łańcuchów górskich Portugalii i ostatniego z czterech najznaczniejszych na Półwyspie Iberyjskim. Obszar ten stanowi poprzecinany dolinami wysoko wypiętrzony płaskowyż: tutaj biorą początek dwie najważniejsze rzeki Portugalii: najdłuższa (wśród rzek ze źródłami w kraju) Mondego, tocząca swe wody na północ do Celorico da Beira i dalej na południowy zachód w stronę Coimbry ido morza wFigueira da Foz oraz Zézere, płynąca z rejonu w pobliżu Guardy na południowy zachód w stronę ujścia do Tagu w Konstancji. Wraz z upływem czasu krajobraz gór uległ pewnym zmianom: wieśniacy mieszkający niegdyś w kamiennych domostwach pokrytych słomą, rozsianych na wierzchołkach i w dolinach gór zamieszkują obecnie wygodniejsze domy pobudowane w dolinach. Pierwotnie gęsta pokrywa leśna została z czasem przerzedzona wskulek wyrębu sosen na drewno, a także w wyniku zapotrzebowania na tereny pod wypas owiec. W niższych partiach, gdzie ziemia jest żyźniejsza, uprawia się żyto.

więcej